VÆR KLAR TIL AT MØDE KRAVENE I DEN NYE BOGFØRINGSLOV MED ADMIND OFFICE

Admind OFFICE opfylder alle kravene i den nye bogføringslov, herunder krav om digital arkivering af transaktioner og registreringer uden for din virksomheds adresse.

KRAVENE I NY BOGFØRINGSLOV

Den 1. juli 2022 vedtog Folketinget en ny lov med krav om digital bogføring
– Digital bogføring af transaktioner, med reviderbart “kontrolspor”
– Digital opbevaring af registreringer og bilag uden for virksomheden
– Anvendelse af et registreret og godkendt, digitalt bogføringssystem
– Digitale regnskabsprogrammer skal understøtte e-fakturering

Admind OFFICE indeholder som standard følgende moduler:

FINANS

Håndterer den daglige bogføring, lager, momsindberetning samt årsregnskab. Finansmodulet leveres med en færdig kontoplan, som kan ændres efter behov. Bilag på udgifter, som er betalt kontant eller med et firmakort, fotograferes med en Bilagsscanner app. Fakturaer fra dine kreditorer indsættes nemt ved at trække dem med musen fra f.eks. din e-mail indbakke. Herefter ligger de klar til bogføring. Med OFFICE+ scannes bilagene, og hvis kreditoren er oprettet, vil bilaget blive konteret automatisk. Alle bogførte bilag gemmes i en Cloud løsning, f.eks. Dropbox. Det betyder, at dine bilag altid vil være tilgængelige. Lad din revisor få adgang til Admind, og revisoren vil også have adgang til bilagene.

SALG

Salgsmodulet indeholder alt relateret til dine kunder og har alle de funktioner, der bruges i forbindelse med salg som: Tilbud, Ordre, Fakturering og udsendelse af Rykkere. Det er også muligt at sende e-fakturaer til offentlige myndigheder eller virksomheder med et EAN-lokationsnummer. Du kan anvende Betalingsservice som formidler af dine fakturaer, hvilket er tidsbesparende i forbindelse med registrering af indbetalinger. Dine kunder vælger selv, om de ønsker at modtage dine opkrævninger via Betalingsservice eller få tilsendt fakturaen via e-mail.

INDKØB & VARELAGER

Indkøbsmodulet indeholder alt relateret til dine leverandører, og har alle de funktioner, der bruges i forbindelse med afgivelse af vareordrer, varekøb og lagerstyring. Varelageret kan deles op i flere afdelinger og lagerlokationer. Automatisk generering af indkøbsforslag kan defineres på varerne med angivelse af genbestillingspunkt og antal. Når du skal lave en lageroptælling, f.eks. i forbindelse med årsafslutning, kan du hente en Varescanner app til din telefon. Via denne kan du scanne dine produkter og sende resultatet til en Optællingskladde.

BANKINTEGRATION

Men et OFFICE+ abonnement, som inkluderer Bankintegration, får du automatisk scannet alle dine regninger. En scanning skal forstås ved, at der foretages et dataudtræk af leverandør- og betalingsinformationer. Du bestemmer selv, om du manuelt vil lægge bilagene ind, eller om det skal ske automatisk, ved at lade dine kreditorer sende deres regninger til specifik e-mail adresse. Udover at en scanning kan automatisere din bogføring, så kan du også sende regningerne til betaling, uden at du behøver logge ind i din netbank. Admind kommunikerer direkte med din bank, og når betalingen er gennemført, bliver regningen automatisk konteret som betalt. Via Kassekladden kan du indlæse bankkontoudtoget, og de bevægelser, som allerede er bogført, fravælges automatisk. Det gør det nemt at afstemme dine bankkonti. Opret dig til bankintegration her

BILAGSSCANNER-APP

Med bilagsscanner-app’en ved hånden fotograferes dine regninger med telefonen, og du vælger hvilken omkostningskonto bilaget skal konteres på. Alle bilag gemmes i en cloud løsning. f.eks. Dropbox.

E-FAKTURERING

Salgsfakturaer til kunder, som har et EAN-lokationsnummer, sendes automatisk til NemHandel. Denne funktion anvendes typisk ved fakturering til offentlige myndigheder.

FASTE FAKTURERINGER

Har du kunder, der med faste intervaller skal faktureres for ydelser, f.eks. leje- eller kontingentopkrævning, defineres disse én gang, og herefter afvikles faktureringen som en “kørsel”.

BUDGET/STATISTIK

Budgetlægning pr. måned kan med udgangspunkt i de overordnede tal for året, lægges ud som pejlemærker for de indløbne resultater og for måling af afvigelse.

MOMSAFREGNING

Du bliver påmindet når det er tid til at indberette moms. Med nogle få klik kan du automatisk få Admind til at indberette momsen til Skat.

NEM AFSTEMING AF BANKKONTI

Med OFFICE+ kan du hente bankkontoudtoget, uden at du behøver at logge ind i din netbank. Ved indlæsning af kontoudtoget vises automatisk hvilke bevægelser, som allerede er bogført. Det gør det nemt at afstemme dine bankkonti.

INDIVIDUEL TILPASNING

Uanset om du driver én forretning, eller en kæde med flere afdelinger, er Admind OFFICE forberedt på dette og kan tilpasses efter ønske. Admind kan udvides med ekstra funktioner, kørsler og rapporter efter ønske. Vi hjælper dig med at sætte det hele op.
Admind tilbyder en API-integration til anvendte webshops på markedet. Du kan også vælge en avanceret webshop integration til nogle af vores webshop partnere, der giver dig en mere dynamisk integration med dit lager og dit ordresystem. Så har du altid styr på din forretning.
Admind OFFICE
295,- pr. måned

Admind OFFICE+

Med Bilagsscanning og Bankintegration

395,- pr. måned

Rich. Ebbesen

Vi har benyttet OFFICE-løsningen fra Admind i mange år, og har altid været tilfredse med vores valg. Vores behov er, foruden fakturering og regnskab, et effektivt lagerregnskab med integration til webshop. Admind har sammen med Lignum IT leveret de løsninger og professionelle services vi har brug for. For os har det især været afgørende, at  vi kunne få tilpasset løsningen til vores specifikke behov. Vi anbefaler gerne Admind OFFICE til alle, der ønsker en  komplet, konfigurerbar og brugervenlig løsning.

Thomas Svart, Rich. Ebbesen ApS – Grafiske Maskiner

Viborg Helsepraktik

Viborg Helsepraktik anvender CARE og OFFICE fra Admind, der som den eneste udbyder af brancheløsninger til frisører, kosmetologer og fodplejere, leverer en komplet og brugervenlig løsning, med fuld integration mellem  booking/kasse og regnskabsmoduler. Dette betyder, at du undgår at bruge unødig tid på dobbeltregistreringer, afholde ekstra omkostninger til andre systemer, eller ekstern assistance til dobbelt registrering i et sådant system. Hos Admind foregår alt i et samlet system med automatisk bogføring, mens dit regnskab og alle rapporter altid er fuldt opdateret. Således har du altid et tidstro overblik over din forretning.

Allan Løvengreen Sloth, Viborg Helsepraktik

LAD OS STARTE EN SAMTALE

Book en demo i dag.

5 + 4 =

Admind A/S

Maglebjergvej 6 2800 Kongens Lyngby

Åbent

Man-Fre: 8.30 – 18.00 Lør -Søn: Vagttelefon

Telefon

7020 1876