Admind OFFICE

er til dig, der som bogholdersøger et operationsklart, rationelt og effektivt finanssystem. Admind Office kan med dets utallige muligheder skræddersyes, så passer netop til dit og din virksomheds behov.

Admind Office

er en komplet løsning, der som standard indeholder modulerne: Finans. Salg og Indkøb.
Løsningen er klar til brug ved levering, og jævnfør vores mission, kan din løsning skræddersyes, så den passer til netop dit behov. Sidegevinsten er en løsning, der bliver “renset” for overflødige funktioner, og dermed gjort rationel, overskuelig og effektivt.
Du har ingen begrænsninger m.h.t. antal konti, posteringer, varenumre, debitorer og kreditorer.
Du har adgang til din database worldwide, når du har adgang til internettet, og du bestemmer hvem der skal have adgang til hvilket modul og eller menupunkt. Ved skift af f.eks. revisor, kan du ændre adgangskode eller bede os om et helt nyt login.

Finansmodulet

indeholder de basale bogførings- og finansfunktioner, der bruges ved den daglige bogføring, og løsningen er som tidligere nævnt klar til brug ved levering. Du kan tilpasse kontoplanen ved et enkelt klik, og du kan tilføje en eller flere kassekladder på samme måde. Vi har oprettet funktioner, der på få sekunder beregner moms og overførsel af lagerværdi til aktiverne, og søgefunktionerne er unikke – mener vi.
Budgetlægning pr. måned, kan med udgangspunkt i de overordnede tal for året, lægges ud som pejlemærker, for de indløbne resultater, og for måling af afvigelse, og hvert år kan have flere budgetter, for følsomhedsanalyser.
Bankintegration. Bogføringsarbejdet kan som minimum halveres ved at tilkoble Bankintegration, som sikrer at de bogførte beløb bliver overført til din netbank. Når din netbank eksekverer betalingerne, bliver de udestående beløb automatisk udlignet for hver enkelt kreditor i Admind, uden at du skal foretage dig noget.
Overførsel fra bank. Når du ønsker at anvende kontoudtoget fra din netbank for bogføring eller afstemning, gøres dette hurtigt via Bankintegration, hvor du løbende kan transformere kontoteksterne til automatisk at finde de relevante konti, hvilket reducerer bogføringsarbejdet til et minimum.

Salgsmodul

indeholder de faciliteter og funktioner, du normalt vil forvente som kundekartotek, varelager, samt alle funktioner der relaterer sig til dine kunder fra tilbud via ordre til fakturering. styring af indbetalinger samt rykkerfunktion er standard, og det hele understøttes af en lang rækker rapporter, der holder dig opdateret.
Elektronisk fakturering Ved udskrivning af en salgsfaktura, kan du vælge om bilaget skal sendes elektronisk til NemHandel. Denne funktion anvendes typisk ved fakturering til offentlige myndigheder.
Betalingsservice  Gennem PBS kan du sende dine indbetalingskort direkte til dine kunders netbank, og dine kunder vælger selv, om de ønsker at modtage dine opkrævninger elektronisk, med posten, eller via Betalingsservice.
Faste faktureringer Har du kunder, der med faste intervaller skal faktureres for ydelser, f.eks. leje- eller kontingentopkrævning, defineres disse én gang, og herefter afvikles faktureringen som en “kørsel”.

Købsmodulet

er i sin stil og opbygning på linje med salgsmodulet, og indeholder de faciliteter og funktioner du vil forvente. Leverandørkartotek og varelager samt indkøbs- og overførselskladder for styring af varenumre og overførsler mellem afdelinger. Når du ønsker at udgiftsføre på varenummerniveau, er der faktureringskladde for dette, med automatisk indlæsning af varenumrene fra indkøbskladerne.
Funktion for udbetalinger er ligeledes standard.
Generering af indkøbsforslag kan opsættes for hvert enkelt varenummer med angivelse af genbestillingspunkt og antal.
Det hele understøttes af en lang rækker rapporter, der holder dig opdateret.

Pris kr. 395,- pr. måned