Servicevilkår og Privatliv

 

Admind kalender app

Kalender App’en et tillægsprodukt til Admind Care, som giver medarbejderne adgang til deres personlige kalender.

 

Abonnementsaftale

Abonnementet giver brugsret til Admind samt valgte tillægsmoduler. Databasen, som både indeholder applikation og data, er placeret på Admind A/S servere, hvilket betyder at dine data er tilgængelig, fra såvel dit firma som din private adresse, via en Internet forbindelse.

 

Databasen

Du ejer og kan frit disponere over data i din database. Ophører abonnementet, kan du få udleveret dine data. Dine data slettes 6 måneder efter abonnementets ophør, og Admind ApS har ingen pligt til at opbevare data efter dette tidspunkt.

 

Sikkerhed og driftsstabilitet

Admind A/S tilstræber højst mulig sikkerhed og driftsstabilitet, men er uden ansvar for eventuelle driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Admind A/S kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på Internet eller lignende. Vi garanterer fuld diskretion vedrørende dine data og sikrer systematisk backup af dine data. Admind A/S er forpligtet til, at behandle samtlige af de informationer, som Admind A/S modtager om XXX eller oplysninger om XXX kunder (inkl. kunders medarbejdere), fortroligt. Admind A/S erklærer, at Admind A/S ikke vil viderebringe oplysninger af nogen art ubeføjet til tredjemand.

 

Enhver tvist, der udspringer af aftalen, skal anlægges ved Byretten i København som første instans og behandles efter dansk ret.