Om Admind

Et godt samarbejde starter altid med en forventningsafstemning, der sikrer vi er på samme side.

Som indledning begynder vi med en gennemgang af jeres nuværende forretning. Hvad er dit/jeres ønsker, behov og fremtidsplaner?

Inden et nyt samarbejde starter, mødes vi med dig/jer for at høre hvad der skal til for styrke din forretning.

Vi lægger stor vægt på at lytte til jeres ønsker, da disse er med til at udvikle Admind.

Vi er fuldt bevidst om at det er dig, der kender dagligdagens udfordringer,
og det er vores opgave at hjælpe dig, så du kan koncentrere dig om din kerneforretning, og overlade resten til os.

Mission

  • Du skal opleve rationel hjælp i den daglige drift, inkl. minimering af din administration
  • Din tilgang til vore produkter, skal opleves intuitivt og i fast struktur
  • Din adgang til online hjælp, skal sikre dig en hurtig og præcis information
  • Du er vores ambassadør og sparringpartner
  • Alle skal have råd til at anvende vore produkter, og tilbydes tilpassede løsninger, hvis dette er et ønske

Personale

Salg og support

Udviklingsafdeling

Direktionen

Forhandlere

Historien bag Admind


På baggrund af indgående kendskab til frisør- og kosmetologbranchen udviklede vi tilbage i 2009 vores første brancheløsning, som vi kaldte Admind Hair. Produktets udvikling gjorde det muligt for anvendelse i flere forskellige brancher, hvorfor vi i 2015 omdøbte Admind Hair til Admind Care.

Med det overordnede mål, at minimere dine administrative opgaver, og samtidig skabe styreredskaber, for dig som kunde, har vi løbende bestræbt os på at optimere og udvikle vore produkter. I vores arbejde lægger vi vægt på, at det er dine ønsker og behov, der danner grundlag for vore produkter. Derfor er brugerinddragelse og brugerfeedback utroligt vigtigt for vores udvikling, og de tiltag vi gør, for at kunne leve op til vores mission og vore mål.

I dag består vores produktportefølje af Admind Care, som findes flere versioner, Admind Retail, Admind Office samt to integrerbare webshop-løsninger.

Det er vigtigt for os, at vores produkter hjælper dig til at forbedre dit driftsresultat, samtidig med at dit administrative arbejde mindskes. Det vigtigste for dig, som det er for os, er at levere ydelser eller løsninger, der maksimerer anvendt tid for “kerneforretningen”, det der er vigtigt for dig og for din virksomhed.

Med venlig hilsen
Jørn Emil Svendsen Stifter og bestyrelsesformand