Bogføring der gør det nemt for alle

En komplet regnskabsløsning uanset hvilken forretning du har. Bevar fokus på kunderne – lad Admind OFFICE hjælpe dig med bogføring.

Office

Admind OFFICE

Er du butiksindehaver, selvstændig eller lignende? Ønsker du en regnskabsløsning, som du kan være tryg ved og samtidig spare penge? Se vores komplette regnskabsløsning, hvor du kan lave al bogføring og årsregnskab som vedrører din forretning. Sammen med Admind behøver du kun en løsning!

Inkluderet i Admind OFFICE pakken

Automatisk bogføring

Admind Office er en komplet løsning, der som standard indeholder modulerne: Finans. Salg og Indkøb uden begrænsninger på antal konti, posteringer, debitorer m.fl.

Finansmodulet

indeholder de grundlæggende bogførings- og finansfunktioner, der bruges ved den daglige bogføring. Du kan tilpasse kontoplanen og tilføje en eller flere kassekladder efter behov. Vi har oprettet funktioner, der på få sekunder beregner moms og overførsel af lagerværdi til aktiverne.

Budget/Statistik

Budgetlægning pr. måned, kan med udgangspunkt i de overordnede tal for året, lægges ud som pejlemærker, for de indløbne resultater, og for måling af afvigelse, og hvert år kan have flere budgetter, for følsomhedsanalyser. Budgetlægning pr. afdeling; pr. mdr., pr. kvartal eller pr. år!

Ring hvis du vil vide mere

Du får også

Bankintegration

Bogføringsarbejdet kan som minimum halveres ved at tilkoble Bankintegration, som sikrer at de bogførte beløb bliver overført til din netbank. Når din netbank eksekverer betalingerne, bliver de udestående beløb automatisk udlignet for hver enkelt kreditor i Admind, uden at du skal foretage dig noget.

Overførsel fra Bank

Når du ønsker at anvende kontoudtoget fra din netbank for bogføring eller afstemning, gøres dette hurtigt via Bankintegration, hvor du løbende kan transformere kontoteksterne til automatisk at finde de relevante konti, hvilket reducerer bogføringsarbejdet til et minimum.


Salgsmodul

Salgsmodulet indeholder faciliteter og funktioner som kundekartotek, varelager, samt alle funktioner der relaterer sig til dine kunder fra tilbud via ordre til fakturering. styring af indbetalinger samt rykkerfunktion er standard, og det hele understøttes af en lang rækker rapporter, der holder dig opdateret.

Elektronisk fakturering

Ved udskrivning af en salgsfaktura, kan du vælge om bilaget skal sendes elektronisk til NemHandel. Denne funktion anvendes typisk ved fakturering til offentlige myndigheder.

Betalingsservice

Gennem PBS kan du sende dine indbetalingskort direkte til dine kunders netbank, og dine kunder vælger selv, om de ønsker at modtage dine opkrævninger elektronisk, med posten, eller via Betalingsservice.

Faste faktureringer

Har du kunder, der med faste intervaller skal faktureres for ydelser, f.eks. leje- eller kontingentopkrævning, defineres disse én gang, og herefter afvikles faktureringen som en “kørsel”.


Købsmodul

Købsmodulet indeholder de faciliteter og funktioner som leverandørkartotek, varelager samt indkøbs- og overførselskladder for styring af varenumre og overførsler mellem afdelinger. Når du ønsker at udgiftsføre på varenummerniveau, er der faktureringskladde for dette, med automatisk indlæsning af varenumrene fra indkøbskladerne.

Udbetalinger

Funktion for udbetalinger er standard i købsmodulet.

Indkøbsforslag

Generering af indkøbsforslag kan opsættes for hvert enkelt varenummer med angivelse af genbestillingspunkt og antal.

Rapporter

I Admind Office modulerne, dvs. finans-, salgs- og købsmodulet er det hele understøttet af en lang rækker rapporter, der holder dig opdateret.


Backup

af din løsning foretages løbende på vores servere. Du kan bruge Admind på alle de computere som du har behov for, om det er hjemme, sommerhus eller bogholder/revisor.