Admind KURSUS

  • Servicere dine kunder bedre
  • Øge din omsætning
  • Reducere dine omkostninger
  • Større indsigt i din IT-løsning

Det er vigtigt

at være tæt på sine kunder! Det er ærgerligt, at du ikke når ud til dine kunder, og det er ærgerligt, at dine kunder ikke får tilbudt de muligheder, du udbyder. Vore produkter opdateres løbende, og det er vores erfaring, at nogle ikke opnår det fulde udbytte af vore løsninger. Ved at deltage i vore kurser, får du indlæring i de nye funktioner, og du får opdateret din viden om vore løsninger. Ved at kende din IT-løsning, fra A til Z, får du idéer til at øge din omsætning, og til at reducere dine omkostninger. Som en sidegevindst ved kursusdeltagelsen, får du informationer og supplerende oplysninger fra de andre kursusdeltagere.

  • Gode dialoger er en del af kursusoplevelsen.
  • Gode relationer i branchen er altid givende.

Remote kursus

Her er der tale om fjernundervisning, hvor “elev” og underviser arbejder sammen på elevens maskine, uden at disse befinder sig i samme lokale. Tidspunkter for undervisning aftales individuelt, og undervisningen vil typisk foregår over to til tre gange.

Forskellige kursustyper


Vi afholder løbende kurser som:

    • Individuelle kurser tilpasset det aktuelle behov efter nærmere aftale
    • “Remote kursus” d.v.s. at du, via Internettet, bliver undervist på din egen PC

Bemærk!! Vi er gået væk fra hold relaterede kurser, idet det, for vore kunder, ikke er nemt at afsætte faste dage til dette. Vi arbejder på en alternativ kursusform for dette.

Individuelle kurser

Varighed og pris: Efter nærmere aftale.
Kursusmateriale: Udleveres på kurset.

Pris fra kr. 1.500,-