Admind Retail

Karl Smart, Værnedamsvej, Frederiksberg

Admind Retail

Admind Retail med eller uden integreret webshop anvendes af både små forretninger og store kæder overalt i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Løsningen udvikles løbende i samarbejde med vores kunder og gennem denne kontakt sikrer vi, at produktet altid er på forkant med den generelle udvikling i branchen og samfundet i øvrigt.
Admind Retail leveres med det integrerede finanssystem, Admind Office, og er således en komplet løsning, der både håndterer dine behov i forretningen, administration af din webshop, fakturering til kunder samt din daglige bogføring.   

Standardløsning eller det individuelle system
Du bliver hurtigt dus Admind Retail brugervenlige brugeroverflade, som både kan anvendes som Touch screen og som konventionel menu. Den stringente struktur sikrer din funktionalitet, effektivitet og tilfredshed.

Din trofaste medarbejder
Uanset om du søger et enkelt kassesystem eller en større administrativ løsning med flere brugere og afdelinger, kan Admind Retail – som en anden trofast medarbejder – opfylde netop dit behov.

 

Hvorfor ansætte? Fordi Admind Retail:
– indeholder kassefunktion med integreret betalingsterminal
– muliggør Mobilepay
– danner alle de nøgletal, du skal anvende for at styre din forretning
– fastholder alle informationer vedr. kunder, salg, varelager – også ved integreret webshop
– konterer dagens kassetransaktioner
– kørsler for beregning af moms med automatisk bogføring
– kørsler for beregning af lagerværdi med overførsel af resultatet til aktiverne
– tilbuds-, ordrer- og krediteringsfunktion
– indbetalings-, rykker og krediteringsfunktion
– købsfaktura-, krediterings- og udbetalingsfunktion
– budgetlægning pr. afdeling; pr. mdr., pr. kvartal eller pr. år

Ovenstående er en oplistning af Admind Retails basale funktioner – husk, at vi kan tilpasse løsningen, så den passer til netop dit behov!

Pris pr. md. kun: 395,-

"Alle udtræk kan udskrives som pdf fil, for elektronisk forsendelse"

"Automatisk bogføring = minimering af tid til bogholderi"

"Automatisk styring af lager ved indkøb, ved status og forbrug"

"Avanceberegninger per leverandører"

"Avanceret og ekstrem hurtig søgefunktion for alle oplysninger"

"Backup af dine data er sikret i vores løsning"

"Kundekartotek med salgsposteringer, kontoudtog, behandlingsbeskrivelser mm."

"Differentierede rabataftaler med mulighed for periode afgrænsning"

"Din online hjælp er åbent 24 timer i døgnet"

"Dit personale kan få speciel login, med begrænsninger"

"EDI løsning (Elektronisk vareregistrering via fil)"

"Finanssystem med finans- salgs- og købsmodul som integreret i løsningen"

"Fleksibel løsning med mulighed for individuelle tilretninger"

"Flere samtidige brugere, hvor som helst og når som helst"

"Har du specielle ønsker, er Admind gearet til dette"

"Individuel undervisning hvor som helst, og når det passer dig "

"Intet ""loft"" over transaktioner og kartoteker"

"Kontrolleret adgang til dine data, når du vil og hvor du vil"

"Lagerstyring med genbestillingsforslag og mailfunktion"

"Løbende opdateringsrapport over gavekort og tilgodebeviser"

"Magento- og SumoSop Webshop som integreret salgskanal "

"Mange søgefunktioner for en hurtig mail eller sms besked til dine kunder"

"Nyhedsbrevsfunktion med filtreringsmulighed af modtagere"

"Online daglig momsoplysniner i takt med dagens omsætning"

"Opdaterede nøgletal i takt med dagens transaktioner"

"Programopdateringer og support er inklusive dit abonnement - uden ekstra omkostninger"

"Salgsmodul med ordre- fakturerings- betalings- og rykkerfunktione"

"Styring af flere afdelinger og lokationer i samme database"

"Styring af lager ved indkøb, salg inkl. websalg og forbrug"

"Tæt og hurtig kontakt til kunder og personale, på flere måder "

"Utallige statistikker for kontrol og styring af din forretning"

"Variantstyring per varenummer, og med induviduel stregkode - hvis du ønsker dette"

"Vores hotline er parat, hvis du får problemer"

"Webshop administration i Admind - derfor enkel administration"

"En QR code på din bon giver dig tætte forbindelser til dine kunder"

"Bogfører finansposterne uden at du skal røre en finge"

"Admind er en IT-løsning der kan styre flere afdelinger og lokaltioner i enten samme eller i separate regnskaber"

"Admind er først og fremmest en komplet løsning, med mulighed for individuelle tilretninger"

"Alle udtræk kan udskrives som pdf for elektronisk forsendelse"

"Automatisk bogføring af dagens kassetransaktioner"

"Automatisk opkrævning af kreditkortgebyrer"

"Automatisk styring af lager ved indkøb, ved status og forbrug"

"Avanceberegninger per kunde, medarbejder, varegruppe og leverandør"

"Din Webshop administreres i Admind - derfor opnår du en minimal administration"

"Direkte integration til betalingsterminal"

"Dit personale kan få speciel login"

"Du bestemmer selv dit layout og tekst på dine boner inkl. QR code"

"Du bestemmer selv dit layout og tekst på dine boner"

"En IT-løsning der kan styre flere afdelinger og lokaltioner i enten samme eller i separate regnskaber"

"En QR code kan give tætte forbindelser til dine kunder"

"Finanssystem som en integreret løsning til din kasseløsning (Den komplette løsning)"

"Flere samtidige brugere i din løsning, hvor som helst og når som helst"

"Friske nøgletal i takt med dagens kassetransaktioner"

"Fuld integration fra Admind til betalingsterminal"

"Gennemføring af kasseekspeditioner inkl. betalinger med kort, når Internettet fejler"

"Individuel undervisning, når som helst hvor som helst"

"Admind opretter selv nye betalingskort i kassefunktionen"

"Klippekort, gavekort, tilgodebeviser og kundekonto for tæthed til dine kunder "

"Lagerstyring med genbestillingsforslag og afsendelse af mail"

"Nem håndtering af gavekort og tilgodebeviser via stregkoder."

"Nyhedsbreve med flere sorteringsmulighed for modtagere"

"Når Internettet svigter, kan du stadig gennemføre kasseekspeditioner og betaling med kort"

"Statistik over salg fordelt pr. time og ugedag - for planlægning af bemanding"