Admind Office kontor

Admind Office

Admind Office, indeholder alle basale administrative- bogførings- og finansfunktioner, og løsningen er klar til brug ved levering. Jævnfør vores mission, kan din løsning skræddersyes, så den passer til netop dit behov. Sidegevinsten er en løsning, der bliver “renset” for overflødige funktioner, og dermed gjort rationel og effektivt.
Admind Office indeholder som standard:
• Finansmodul
med de faciliteter og funktioner, der bruges i forbindelse med den daglige bogføring.
Der er intet “loft” over antal finanskonti, konteringer, debitorer eller kreditorer.
Løsningen er operationsklar med kontoplan og kassekladder ved levering.
• Salgsmodul med de faciliteter og funktioner, der bruges i forbindelse med salg som:
Tilbud, Ordre, Fakturering, Indbetaling, Rykkere, Kreditering samt Kundekartotek og Lagerstyring.
• Købsmodul med de faciliteter og funktioner, der bruges i forbindelse med køb som:
Indkøbskladde, Overførselskladde mellem afdelinger, Købsfakturering, Kredinotaer, Udbetalinger, samt Leverandørkartotek og Lagerstyring med automatisk genbestilling

Elektronisk fakturering
Ved udskrivning af en salgsfaktura, kan du vælge om bilaget skal sendes elektronisk til NemHandel. Denne funktion anvendes typisk ved fakturering til offentlige myndigheder.
Betalingsservice
Gennem PBS kan du sende dine indbetalingskort direkte til dine kunders netbank. Dine kunder vælger selv, om de ønsker at modtage dine opkrævninger elektronisk, med posten, eller via Betalingsservice.
Faste faktureringer
Har du kunder, der med faste intervaller skal faktureres for ydelser, f.eks. leje- eller kontingentopkrævning, defineres disse én gang, og herefter afvikles faktureringen som en “kørsel”.
Vores løsning leveres operationsklart med en standard kontoplan, som du kan tilpasse efter behov, og de kassekladder du har behov for.
Ingen begrænsninger vedrørende antal finanskonti, posteringer, varenumre, debitorer eller kreditorer.
Du har adgang worldwide når du har adgang til Internettet, og du bestemmer, hvem der skal have adgang til dine data, som f.eks. en bogholder eller din revisor.

Pris pr. md. kun: 395,-

 

Der er ikke èn…

men MANGE grunde til at arbejde med Admind:

 

 

Afstemningsfunktion ved bogføring!

"Alle udtræk kan udskrives som pdf fil, for elektronisk forsendelse"

"Automatiks rykkerfunktion for manglende betaling"

"Automatisk faktureringsfunktion ved faste afregninger"

"Automatisk styring af lager ved indkøb, ved status og forbrug"

"Avanceret og ekstrem hurtig søgefunktion for alle oplysninger"

"Backup af dine data er sikret i vores løsning"

"Kundekartotek med salgsposteringer, kontoudtog, behandlingsbeskrivelser mm."

"Differentierede rabataftaler med mulighed for periode afgrænsning"

"Din online hjælp er åbent 24 timer i døgnet"

"Dit personale kan få speciel login, med begrænsninger"

"EDI løsning (Elektronisk vareregistrering via fil)"

"E-fakturering / Fakturering til det offentlige via EAN koder er inkluderet i din løsning"

"Fleksibel løsning med mulighed for individuelle tilretninger"

"Flere samtidige brugere, hvor som helst og når som helst"

"Har du specielle ønsker, er Admind gearet til dette"

"Individuel undervisning hvor som helst, og når det passer dig "

"Individuelle og konteringsparate finanskladder, ved levering"

"Intet ""loft"" for finanskonti, transaktioner og kartoteker"

"Kontrolleret adgang til dine data, når du vil og hvor du vil"

"Løbende opdateringsrapport over gavekort og tilgodebeviser"

"Magento- og SumoSop Webshop som integreret salgskanal "

"Mange søgefunktioner for en hurtig mail eller sms besked til dine kunder"

"Nyhedsbrevsfunktion med filtreringsmulighed af modtagere"

"Online daglig momsoplysniner i takt med dagens omsætning"

"Opdaterede nøgletal i takt med dagens transaktioner"

"Operationsklart finanssystem inkl. kontoplan og finanskladder ved levering"

Opsætning for faste opkrævninger; eventuelt via betalingsservice

"Programopdateringer og support er inklusive dit abonnement - uden ekstra omkostninger"

"Salgsmodul med ordre- fakturerings- betalings- og rykkerfunktione"

"Status med hjælp af datacollector for lageroptælling"

"Styring af flere afdelinger og lokationer i samme database"

"Styring af lager ved indkøb, salg inkl. websalg og forbrug"

"Tæt og hurtig kontakt til kunder og personale, på flere måder "

"Utallige statistikker for kontrol og styring af din forretning"

"Vores hotline er parat, hvis du får problemer"

"Webshop administration i Admind - derfor enkel administration"

"Automatisk indlæsning af lønposteringer fra Proløn og Danløn"

"Admind er en IT-løsning der kan styre flere afdelinger og lokaltioner i enten samme eller i separate regnskaber"

"Admind er først og fremmest en komplet løsning, med mulighed for individuelle tilretninger"

"Alle udtræk kan udskrives som pdf for elektronisk forsendelse"

"Automatisk faktureringsfunktion ved faste afregninger"

"Automatisk indlæsning af lønposteringer fra Proløn og Danløn"

"Automatisk styring af lager ved indkøb, ved status og forbrug"

"Avanceberegninger per kunde, medarbejder, varegruppe og leverandør"

"Din Webshop administreres i Admind - derfor opnår du en minimal administration"

"Dit personale kan få speciel login"

"Finans-, Salgs-, og Købsmodul er funktionsklart ved levering"

"Individuel undervisning, når som helst hvor som helst"

"Individuelle og konteringsparate finanskladder ved levering"

"Intet loft over antal konti og posteringer"

"Lagerstyring med genbestillingsforslag og afsendelse af mail"

"Nyhedsbreve med flere sorteringsmulighed for modtagere"

"Revisor adgang til din Admind Office, uden merpris!"